ثبت نام خرید اقساطی محصولات سامسونگ

اطلاعات شخصی شما ( باید اطلاعات صاحب دسته چک پر شود )

جنسیت
  مرد     زن
نام
 
نام خانوادگی
 
نام پدر
 
کد ملی
 
شماره شناسنامه
 
سریال شناسنامه
 
تاریخ تولد
وضعیت تاهل

اطلاعات شغلی شما ( باید اطلاعات صاحب دسته چک پر شود )

شغل شما
 
نام شرکت یا محل کار
 
آدرس محل کار
 
تلفن محل کار
 
کارمند رسمی یا غیر رسمی
 
حدود درآمد ماهانه
 

اطلاعات مکانی شما ( باید اطلاعات صاحب دسته چک پر شود )

حدود آدرس سکونت
 
تلفن منزل
 
تلفن همراه
 

اطلاعات بانکی شما ( باید اطلاعات صاحب دسته چک پر شود )

نام بانک
شماره حساب دسته چک شما
 
نوع دسته چک شما
سال افتتاح حساب
نام و کد شعبه بانک شما
 
تلفن بانک شما
 

اطلاعات در مورد خرید شما

کالاهایی که قصد خرید دارید
 
شعبه ای که قصد خرید دارید